dizge

dizge
"system, arrangement; complex."

Saja Türkçe - İngilizce Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

 • dizge — is. 1) Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem 2) fel. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem O dizgenin içinde, geleceği insanın… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yapı — is. 1) Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina 2) Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat 3) Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme Kırıkkale yapısı bir tabanca. 4) Canlı bir varlığın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlaşım — is. 1) Eşleme 2) Aralarında ortak çıkar bulunan devletler ilişkisi 3) fiz. Bir dizgenin veya alt dizgenin başka bir dizge üzerindeki etkisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cümle — is., dbl., Ar. cumle 1) Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım. B. R. Eyuboğlu 2) esk. Dizge, sistem 3) sf. Bütün, hep… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dizgeleşmek — nsz Dizge niteliği kazanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dizgeleştirmek — i Dizge niteliği kazandırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dizgesel — sf. Dizge ile ilgili, sistemli, sistematik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • güneş sistemi — is., gök b. Güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızların oluşturdukları dizge …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • manzume — is., ed., Ar. manẓūme 1) Şiir, nazım Başladı kâh ezbere, kâh cep defterinden manzumeler okumağa. R. N. Güntekin 2) fel., esk. Dizge …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • meslek — is., ği, Ar. meslek 1) Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı. T. Buğra 2) Uğraş 3) fel. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği 4) fel. Dizge 5) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sistem — is., Fr. système 1) Düzen 2) Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir. H. E. Adıvar 3) Yol, yöntem Eski bir sistem. 4) Bir aracı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”